Rechten huurder vrije sector komende 3 jaar beschermd

Afgelopen dinsdag stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel van PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Hierin is besloten dat de komende drie jaar een maximale huurstijging van 1 procent (plus inflatie) geldt voor de vrije sectorwoningen. Dit voorstel werd afgelopen jaar (juni 2020) al ingediend om huurders vrije sector te beschermen tijdens en na de coronatijd.

Eerder dit jaar nam de ruime meerderheid van de Tweede Kamer het vernieuwde wetsvoorstel al aan; alleen Forum voor Democratie stemde tegen. Afgezien van Forum voor Democratie en Fractie-Otten stemden alle fracties in de Eerste Kamer in met het voorstel.

De regeling heeft betrekking op de vrije sector huurwoningen met een huursom boven de 750 euro per maand, dit betreft ongeveer 560.000 huishoudens in Nederland. Ruim 15% hiervan kreeg vorig jaar te maken met een huurstijging die binnen het nieuwe wetsvoorstel niet meer is toegestaan.

Strengere regels rechten huurder vrije sector

De minister van Binnenlandse Zaken (Kajsa Ollongren) stelde begin vorig jaar al een inperking van de huurstijging voor. Echter was dit voorstel om de maximale huurstijging in te dammen tot 2,5 procent niet toereikend, volgens Nijboer. Door het nieuwe wetvoorstel worden er voor het eerst strengere regels opgelegd voor de huurstijging in de vrije sector. Tot dusver zaten daar geen enkele wettelijke grenzen op.

Naast het vastzetten van de maximale huurstijging zorgt het nieuwe wetsvoorstel er ook voor dat de huurders in de vrije sector hun problemen kunnen melden bij de Huurcommissie. Voorheen gold dit alleen voor huurders van sociale huurwoningen of vrije sectorwoningen met een maandelijkse huur van minder dan 750 euro.

Rechten komende 3 jaar

De Eerste Kamer heeft dinsdag ook twee andere wetsvoorstellen over het huurbeleid aangenomen. Dit wetsvoorstel afkomstig van de minister van Binnenlandse Zaken zorgt er mede voor dat er een hogere inkomensgrens gaat gelden voor meerpersoonshuishoudens. Naar verluidt zal dit ingaan in 2022 met een duur van drie jaar. Bovendien wordt er meer aandacht besteed aan de inkomensafhankelijke huurverhogingen, hiermee wordt bedoeld dat huurders met een hoog inkomen een hogere huurverhoging krijgen dan huurders met een middeninkomen.

Meer weten over HouseHunting en onze werkwijze op dit gebied? We komen graag met je in gesprek. Neem contact op via mail (huubbleeker@househunting.nl) of telefoon (06-21256452).