Onderhoud melden

Wilt u een onderhoudsmelding doorgeven? Dan kunt u dat doen door in te loggen op uw huurdersportaal. Het toevoegen van duidelijke foto’s kan bijdragen tot het bespoedigen van het herstel van onderhoudsgebreken. Alleen voor spoedeisende storingsmeldingen kunt u buiten kantooruren bellen met HouseHunting Noord,
06 – 21 25 64 52 (spreekt u alstublieft rustig uw naam huisadres en onderhoudsmelding in op de voicemail).

Veelgestelde vragen:

In de huurwet is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. In grote lijnen is de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenkant van de woning en het groot onderhoud in de woning. Bijv. het vervangen van keukens, douches, toiletten e.d. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het klein onderhoud in de woning. Dit “klein onderhoud” omvat vaak meer dan u misschien zou verwachten. De overheid heeft dit klein onderhoud vastgelegd in het “besluit kleine herstellingen” dat is opgenomen in uw huurovereenkomst.

Woningen
Wij hebben geen reservesleutels van woningen. Als een huurder zijn sleutel kwijt is of de deur achter zich dicht trekt moet hij zelf een bedrijf inschakelen of het slot of de cilinder te laten vervangen.

Kamers
Sleutel voordeur: van de meeste studentenpanden is een sleutel van de voordeur bij ons aanwezig.
Sleutel kamerdeur: wij hebben geen reservesleutels van kamers. Huurders moeten zelf zorgen voor een nieuw slot of een nieuwe cilinder.

Als een dakgoot voor de huurder makkelijk bereikbaar is, bijv. met een eenvoudige trap of ladder, is de huurder zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de dakgoot of de afvoer van het platte dak. Als de dakgoot erg hoog zit is de verhuurder verantwoordelijk voor het schoonmaken van de dakgoot/afvoer. Wij kunnen in dat geval een loodgieter inschakelen.

De huurder moet zorgen voor een inboedel- en een glasverzekering. Schade aan wanden/plafonds/vloeren etc. door brand- of waterschade valt onder de opstalverzekering. De opstalverzekering is altijd door de verhuurder afgesloten.

Herstel van glasschade komt voor rekening van huurder. Wij raden u aan een glasverzekering af te sluiten omdat de kosten voor vervanging of herstel behoorlijk kunnen oplopen.

Ja, huurders zijn volgens het huurcontract verplicht om minimaal 1x per jaar hun schoorsteen of schoorstenen te laten vegen.

Voor uw cv-ketel of geiser is een onderhoudscontract afgesloten. Uw cv-ketel of geiser wordt periodiek schoongemaakt en gecontroleerd. De Energiewacht komt bij u langs wanneer uw cv-ketel of geiser aan een onderhoudsbeurt toe is. Indien u niet aanwezig bent stuurt de Energiewacht u een brief waarin staat dat hun monteur u niet thuis getroffen heeft en dat zij u verzoeken om telefonisch contact op te nemen voor het maken van een afspraak voor een onderhoudsbeurt.

Tijdig onderhoud aan de cv-ketel of geiser voorkomt storingen. Daarnaast is het belangrijk voor uw veiligheid. Problemen met koolmonoxide kunnen bij regelmatig onderhoud worden voorkomen.

Voor storing aan uw cv-ketel of geiser kunt u bellen met de Energiewacht.

U hoeft hiervoor niet eerst contact op te nemen met makelaardij Zeeven. Het telefoonnummer van de Energiewacht is: 088 – 55 53 000.

U kunt de klacht aan ons doorgeven door middel van een Onderhoudsmelding in te vullen. Vervolgens zullen wij de eigenaar van het pand informeren of zelf opdracht geven voor herstel.

In eerste instantie moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Meestal raakt een riolering of afvoer na verloop van tijd verstopt door normaal gebruik (ophoping van vet, haar, zeep etc.) Als u een rioolservice inschakelt en deze constateert dat de verstopping veroorzaakt wordt door een probleem met de riolering. (deze is bijvoorbeeld verzakt of er groeien boomwortels doorheen) kunt u de nota bij ons declareren. Voor een rioolservice kunt u bijvoorbeeld bellen met Rioolservice de Winter of Reinigingsservice Peter Kuil. 

Door het intreden van de dooi smelt de sneeuw die op de daken en de balkons ligt. Omdat regenpijpen van de grond tot de goot dichtgevroren kunnen zijn, kan het dooiwater niet langs de normale weg. Ook stuifsneeuw kan problemen veroorzaken doordat het onder de dakpannen of dakbedekking terecht komt en daar smelt. Door de tijdelijke slechte afwatering is er veel meer kans op lekkage. Dit is erg vervelend, vooral voor u en uw benedenburen. Daarom moet u de balkons vrij houden van spullen en tijdig sneeuw ruimen v.d. balkons.

Wat doen we eraan?
Meldingen van ernstige lekkages worden z.s.m. doorgegeven aan een onderhoudsbedrijf. Dit bedrijf zal kijken of de lekkage direct te verhelpen is. Indien nodig komen wij zelf bij u langs om de situatie te bekijken.

Wat kunt u zelf doen?
Zolang er sneeuw blijft vallen en de sneeuw blijft liggen of gaat dooien blijven de problemen bestaan. U kunt zelf sneeuwruimen om de lekkages of de overlast daarvan beperken. En lekt het toch? Dan kunt u de gevolgen beperken door het lekwater op te vangen in emmers of met handdoeken.