Liberalisatiegrens - huurtoeslag

Een sociale huurwoning kent een begrensde huur. De huur mag nooit hoger zijn dan de maximaal redelijke huurprijs.

Is de maximaal redelijke huurprijs hoger dan de liberalisatiegrens? De valt de woning in de vrije sector.

 

Huurwoning en huurtoeslag

Een huurder kan huurtoeslag aanvragen als de rekenhuur maximaal € 763,47 is. Dit is de grens in 2022. De rekenhuur is de kale huur plus de servicekosten die u betaalt. Niet alle servicekosten tellen mee, alleen de 4 servicekostenposten die meegenomen worden in de huurtoeslag (maximaal € 12 per servicekostenpost).

Jaarlijks is er een huurverhoging. Het kan zijn dat de huurprijs na een huurverhoging te hoog is. Als een huurder al huurtoeslag krijgt, maakt dat voor hem / haar dan niet uit. Hij / zij blijft recht op huurtoeslag houden. Tenminste als hij / zij aan de overige voorwaarden voor huurtoeslag blijft voldoen. Want de rekenhuur was namelijk wel lager.

De aanvraag voor huurtoeslag doet een huurder bij de Belastingdienst.

Regels sociale huurwoning

Sociale huurwoningen zijn meestal betaalbaar voor mensen met een lager inkomen. Om dat zo te houden, geldt het volgende:

Kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen zijn altijd sociale huurwoningen. Maar voor standplaatsen kan men geen huurtoeslag krijgen. Ook kan men  niet voor alle woonwagens en kamers huurtoeslag krijgen.

Zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen) kunnen ook vrije sectorhuurwoningen zijn. 

Regels huurwoning vrije sector

Voor huurwoningen in de vrije sector geldt het volgende:

 • Zelfstandige woning:
  alleen zelfstandige woningen kunnen in de vrije sector vallen. Zelfstandige woningen zijn woningen met een eigen toegang. En waarin een huishouden een eigen keuken, toilet en badruimte heeft. Dat zijn eengezinswoningen of appartementen.
 • Geen maximale huurgrens
  De huurprijs van de woning is vrij. Er geldt geen maximale huurprijs.
 • Maximale huurverhoging:
  De huur kan elk jaar stijgen. Maar niet onbeperkt. Er is van 1 mei 2021 tot 1 mei 2024 een vastgestelde maximale jaarlijkse huurverhoging.
 • Geen huurtoeslag
  Mogelijk komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag omdat uw huur of inkomen te hoog is. Controleer bij de Belastingdienst of u toch recht heeft op huurtoeslag.

Sociale huur en vrije sectorhuur: huurders hebben huurbescherming

Als verhuurder mag u niet zomaar de huur opzeggen. U moet dan een wettelijke reden hebben. Stemt u niet in met het opzeggen van de huur? Dan kan alleen de rechter de huur beëindigen. Dit heet huurbescherming. Huurbescherming geldt voor sociale huurwoningen en voor huurwoningen in de vrije sector.

Alleen voor tijdelijke contracten geldt een uitzondering. Hier is er minder huurbescherming. Dit gaat om contracten van maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen. En contracten van maximaal 5 jaar voor onzelfstandige woningen. Een voorbeeld van een onzelfstandige woning is een kamer voor studenten. 

De tijdelijke huur stopt na de in het huurcontract afgesproken periode. Er is wel een voorwaarde. Als verhuurder moet u de huurder op tijd herinneren aan de einddatum. Dat moet tussen 1 maand en 3 maanden voor de afgesproken einddatum. U moet de huurder dan schriftelijk informeren.

Controle hoogte prijs van de huurwoning

Tekent een huurder het huurcontract? Dan gaat deze akkoord met de huur die de verhuurder dan vraagt. Misschien betalen de buren die er al langer wonen, (veel) minder huur. En misschien past de prijs niet bij de kwaliteit van uw woning?

Dan kan een huurder de aanvangshuurprijs laten controleren door de Huurcommissie. Dat kan binnen de eerste 6 maanden van het huurcontract. Het maakt niet uit of of de huurder in een sociale huurwoning woont of in een vrije sectorwoning.

 En in sommige gevallen ook na die eerste 6 maanden:

 • bij tijdelijke huurcontracten van maximaal 2 jaar. (Voor sociale huurwoningen en vrije sectorhuurwoningen)
  Tot 6 maanden na beëindiging of verlenging van het tijdelijke huurcontract.
 • bij huurcontracten voor onbepaalde tijd voor sociale huurwoningen.
  Dit kan tijdens het gehele huurcontract, maar dan alleen voor de toekomst. Een huurder kan alleen de huidige huur laten controleren. En niet de huur die hij / zij in het begin betaalde.

E