Nieuwe liberalisatiegrens en wijzigingen 2023: wat betekent dit voor verhuurders?

Op 1 januari 2023 is de liberalisatiegrens verhoogd van € 763,47 naar € 808,06 per maand. Wat betekent dit voor u als verhuurder?

Aanpassing liberalisatiegrens:

Per 1 januari 2023 bedraagt de liberalisatiegrens € 808,06, wat overeenkomt met 149 punten in het Woning Waardering Stelsel (WWS). Dit betekent dat een huurwoning die in 2022 nog net in de vrije sector viel, dat in 2023 misschien niet meer doet. Het is dus van groot belang dat u bij mutaties in 2023 altijd een nieuwe puntenberekening maakt om te controleren of uw woning in de vrije of in de sociale sector valt. Twijfelt u hierover? Vraag dan een professionele verhuurmakelaar om voor u een berekening te maken. 

De plannen van Hugo de Jonge:

Als de plannen van minister Hugo de Jonge doorgaan, worden de huurprijzen van veel woningen die nu nog in de vrije sector vallen per 1 januari 2024 gemaximeerd. Hij doet dit door de liberalisatiegrens te verhogen naar 189 punten (ongeveer € 1.000,-). Heeft u een appartement dat nu verhuurd wordt voor € 1.100,- en bedraagt de maximaal redelijke huurprijs op basis van het WWS per 1 januari 2024 € 850.-. Dan mag u voor dit appartement straks maximaal € 850,- huur vragen. Bij overtreding worden mogelijk zeer hoge boetes in rekening gebracht. Komt uw woning in 2023 vrij, overweeg dan om de woning voor de huidige hoge huurprijs te verhuren voor minimaal 2 of 3 jaar. Dan bent u de komende jaren in ieder geval nog verzekerd van een goede huurprijs.

Wat kunt u zelf doen om een zo hoog mogelijke huurprijs te realiseren?

Vaak kunt u aanpassingen doen aan de woning, waardoor deze in het WWS meer punten krijgt (denk aan meer luxe voorzieningen of energiebesparende maatregelen). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde. Hoe hoger de WOZ waarde van een woning, hoe meer huur u mag vragen. Waar u voor uw privé woning graag een zo laag mogelijke WOZ waarde wilt, loont het in veel gevallen om voor uw beleggingspand een zo hoog mogelijke WOZ waarde te bedingen.

Wijzigingen per 1 juli 2023:

Op 1 juli 2023 vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats. Dan wordt echter ook altijd het puntenstelsel van het WWS aangepast. Kijk dus altijd wat dit voor uw woning betekent, want het kan best zijn dat u per 1 juli bij hetzelfde aantal punten op een lagere huurprijs uitkomt.