PRIVACYVERKLARING HOUSEHUNTING FRANCHISE B.V. Datum: 2018

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Househunting Franchise B.V. uw (persoons)gegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld een naam, locatiegegeven (IP-adres), mailadres en telefoonnummer. Househunting Franchise B.V. verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake de diensten die Househunting Franchise B.V. levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Househunting Franchise B.V., dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen. Househunting Franchise B.V. verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, mailadres en telefoonnummer. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor– en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, mailadres, BSN en overige (persoons)gegevens die aan Househunting Franchise B.V. worden verstrekt. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst en/of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Househunting Franchise B.V. persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Househunting Franchise B.V., zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, franchisenemers overheidsinstanties of haar accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Househunting Franchise B.V. aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Househunting Franchise B.V. zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbrief

Househunting Franchise B.V. houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Iedere nieuwsbrief bevat een mogelijkheid om zich af te melden door middel van een link.

Cookies (Google Analytics)

Househunting Franchise B.V. gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met haar te delen voor haar eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mag bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP-adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Links

Househunting Franchise B.V. kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Househunting Franchise B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Househunting Franchise B.V. raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te (laten) verwijderen. Ook kunt u Househunting Franchise B.V. verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens en/of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar franchise@househunting.nl. Househunting Franchise B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Househunting Franchise B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Househunting Franchise B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te waarborgen dat uw (persoons)gegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Househunting Franchise B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Househunting Franchise B.V. op:

  • –  Adres: Stationsweg 22, 5211 TW, ’s-Hertogenbosch

  • –  Kamer van Koophandel: 17274213

  • –  Mailadres: franchise@househunting.nl

  • –  Telefoon: 073 -6131322

    Househunting Franchise B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 27-09- 2018.