Tijdelijke verhuur eigen woning?
Tips van de verhuurmakelaar!

Gaat u voor een langere periode naar het buitenland of woont u om een andere reden tijdelijk niet in uw woning? Dan kunt u kiezen voor tijdelijke verhuur eigen woning. Sinds 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt van kracht. Dit heeft het in sommige opzichten makkelijker gemaakt om uw woningen tijdelijk te verhuren. Laten we u eens meenemen in de opties en wat er allemaal bij een tijdelijke verhuur eigen woning komt kijken.

De Wet Doorstroming Huurmarkt

De Wet Doorstroming Huurmarkt heeft het sinds 2016 mogelijk gemaakt om een woning tijdelijk te verhuren voor maximaal twee of vijf jaar. Voor de invoering van deze wet liep een tijdelijk huurcontract niet automatisch af. Het was voor verhuurders tot 2016 een stuk moeilijker om tijdelijke contracten te ontbinden. De huur moest worden opgezegd met een geldige reden en door een rechter ontbonden worden. Dat is nu anders. Een verhuurder hoeft de huur van een tijdelijke huurovereenkomst niet meer op te zeggen, maar is alleen nog verplicht om de huurder schriftelijk te herinneren aan de einddatum van het huurcontact. Dit maakt tijdelijke verhuur van eigen woning niet alleen makkelijker, maar ook aantrekkelijker. Welke mogelijkheden zijn er allemaal voor tijdelijke verhuur van eigen woning? Laten we eens kijken.

Woning tijdelijk verhuren met tijdelijk contract

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren voor een vaste periode? Dan kunt u uw woning tijdelijk verhuren met een kortdurende overeenkomst van maximaal twee jaar (of vijf jaar bij een onzelfstandige woonruimte). Van tevoren wordt de huurtermijn afgesproken met de huurder. Deze periode wordt vastgelegd in het huurcontract. Deze termijn kunt u als verhuurder niet tussentijds opzeggen, dus u zult altijd moeten wachten tot de overeenkomst is afgelopen voordat u de woning weer kunt betrekken of opnieuw kunt verhuren.

Wilt u de woning opnieuw verhuren aan dezelfde huurders? Dat is mogelijk, maar dan wordt de overeenkomst automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Tijdelijke verhuur woning met tussenhuur

Wilt u uw woning tijdelijk verhuren, maar wilt u wel flexibel blijven? Bijvoorbeeld omdat u niet precies weet hoelang u niet in uw woning zult wonen? Dan kunt u kiezen voor tijdelijke verhuur woning met een tussenhuurovereenkomst. Dit is een tijdelijke huurovereenkomst waarin een ontruimingsbeding wordt opgenomen.

In dit ontruimingsbeding wordt vermeld dat de huurder de woning moet verlaten als de verhuurder deze weer nodig heeft voor eigen gebruik. Van tevoren wordt bepaald binnen welke termijn de verhuurder dit moet laten weten. Dit beding geeft de verhuurder de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen voor de afgesproken huurtermijn.

Anders dan bij tijdelijke huur, moet bij tussenhuur de huur officieel worden opgezegd volgende de bepalingen van de huurwet.

Heeft u de woning niet nodig na de afgesproken huurtermijn? Dan kunt de termijn met wederzijds goedvinden verlengen. Dit moet dan wel opnieuw worden vastgelegd in een nieuwe of aangepaste huurovereenkomst.

Woning verhuren via de leegstandswet

Sinds 2016 is het mogelijk om een te koop staande woning te verhuren via de Leegstandswet. Via deze wet kunt u uw leegstaande koopwoning voor minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar verhuren. Het voordeel is dat uw woning niet langdurig leegstaat en u niet te maken krijgt met dubbele kosten.

Wanneer u deze mogelijkheid interessant vindt, is het belangrijk om hier eerst over in gesprek te gaan met uw hypotheekverstrekker, want deze kan u strenge eisen opleggen waaraan u moet voldoen om toestemming te krijgen. Daarnaast heeft u ook een vergunning nodig van de gemeente.

Tijdelijke verhuur eigen woning voor vakanties en short stay

Wilt u uw woning gedurende het jaar voor kortere periodes verhuren, bijvoorbeeld aan toeristen of expats? Dan kunt u kiezen voor vakantieverhuur of short stay.

Bekijk de tabel voor de verschillen tussen vakantiehuur en short stay.

Vakantieverhuur

Short stay

Verhuurder is bewoner

Vergunning nodig?

Minimale huurperiode
Maximale huurperiode
Toeristenbelasting
Alleen als de huurder geen bewoner is van de gemeente

Tijdelijke verhuur eigen woning, wat is de huurprijs?

Om de huurprijs te bepalen, moet u als verhuurder eerst kijken of de woning valt onder de sociale huurgrens, dit wordt ook wel de liberalisatiegrens genoemd. Valt uw woning onder de liberalisatiegrens? Dan wordt aan de hand van het puntensysteem bepaald wat de maximale huurprijs is. Als de woning die u tijdelijk wilt verhuren boven deze grens valt, is het een vrijesectorwoning en kunt u vragen wat u wilt. Alleen wanneer u uw woning tijdelijk wilt verhuren via de Leegstandswet, bent u vrij om zelf de huurprijs te bepalen zolang deze maar in lijn ligt met de hypotheek en andere woonlasten.