Uw woning verhuren – de laatste ontwikkelingen

Huurprijs sociale huurwoningen bevroren

Het kabinet heeft besloten dat de huurprijs van woningen in de sociale sector in 2021 niet verhoogd mogen worden. Dit geldt ook voor alle onzelfstandige woonruimten/kamers. U mag de huur dus ook niet verhogen met het inflatiepercentage.

Huurverhoging vrije sector woningen gemaximaliseerd

Voor huurwoningen in de vrije/geliberaliseerde sector geldt gedurende 3 jaar een maximale jaarlijkse huurverhoging. De huurprijs mag maximaal met 1% boven inflatie worden verhoogd. Voor 2021 komt dit neer op een maximale huurverhoging van 2,4%. Als er sprake is van verduurzaming, renovatie of andere verbeteringen, mag er wel een hogere huurverhoging worden berekend, mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten.

Verruiming tijdelijke huurovereenkomsten 

In de Tweede Kamer is een voorstel in behandeling om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen. Indien dit voorstel wordt aangenomen, wordt het mogelijk om een woning in plaats van maximaal 2 jaar, voor maximaal 3 jaar te verhuren. Tevens wordt het dan mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst eenmalig te verlengen, maximaal tot 3 jaar. In dat geval zou u een woning voor 1 jaar kunnen verhuren en daarna voor maximaal 2 jaar verlengen. Dit is voor verhuurders een goede mogelijkheid om gedurende het eerste jaar te kijken of een huurder zich als goed huurder gedraagt en aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Maximalisering WOZ-waarde in Woning Waardering Systeem (WWS)

Er is een voorstel in behandeling om de WOZ-waarde niet meer volledig mee te laten tellen in het WWS, maar slechts voor 1/3e deel. Dit zou betekenen dat veel huurwoningen die nu in de vrije sector vallen, terugvallen in de sociale sector. Vooral voor verhuurders die kortgeleden een appartement hebben gekocht waarvan de huurprijs op basis van het huidige WWS net in de vrije sector valt, kan dit nadelig uitvallen.

Opkoopbescherming bestaande koopwoningen

In de Eerste Kamer wordt gesproken over het invoeren van een opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen. Hiermee krijgen gemeenten de mogelijkheid om het kopen van woningen met als doel om deze te gaan verhuren te verbieden. Hoewel deze maatregel het voor sommige doelgroepen wellicht makkelijker maakt om een eigen woning te kopen, zal deze negatief uitpakken voor het aanbod van huurwoningen in de zogenaamde midden huur (tussen de €750,- en €1.000,-) waaraan nu al een groot tekort is.

Tijdelijke huurbevriezing

Waarschijnlijk wordt het mogelijk om een huurder een tijdelijke huurkorting/- bevriezing te geven van maximaal 3 jaar. Hiermee wordt het mogelijk om een (goede) huurder tegemoet te komen als zij door de coronapandemie in financiële problemen zijn gekomen. Na afloop van de tijdelijke huurkorting is het eventueel mogelijk om de huurprijs weer te verhogen naar de oorspronkelijke huurprijs.

Het nieuwe energielabel

Per 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel. Dat heeft mogelijk gevolgen voor u als verhuurder, aangezien het energielabel in het WWS mede de hoogte van de maximaal redelijke huurprijs bepaalt. Bestaande afgemelde energielabels en energie-indexen blijven overigens gewoon geldig voor de periode dat zij zijn afgegeven (10 jaar). Het vereenvoudigde energielabel dat voor de verkoop van een woning wel is toegestaan, mag sinds 1 januari 2015 niet meer gebruikt worden bij de verhuur van woningen. Een energielabel C kan dus heel goed betekenen dat u toch nul punten krijgt in het WWS! Wilt u hier meer over weten, informeer dan bij HouseHunting naar de voorwaarden.

Afbouwregeling zonnestroom

Op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer de afbouw van de salderingsregeling voor zonnestroom controversieel verklaard. Dit houdt in dat de salderingsregeling niet meer door het demissionaire kabinet behandeld kan worden.